กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2563 19:00 สพป. น่าน เขต 1 แก้ไข หน้าแรก
20 มี.ค. 2563 02:51 สพป. น่าน เขต 1 แก้ไข กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
20 มี.ค. 2563 02:49 สพป. น่าน เขต 1 แก้ไข หน้าแรก
2 พ.ย. 2561 00:22 วุฒิชัย โลนันท์ แก้ไข หน้าแรก
2 พ.ย. 2561 00:22 วุฒิชัย โลนันท์ แก้ไข หน้าแรก
23 ก.ค. 2561 20:17 วุฒิชัย โลนันท์ สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษาดูงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37633117_1889289434427649_5894905560800690176_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37590471_10211992682204408_7518978986299359232_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37588581_10211992679804348_8634518104879136768_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37586683_1889289324427660_7875015604585889792_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37582397_10211992681164382_1062997525222391808_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37516411_10211992679724346_6848657573487312896_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:24 nan1 admin แนบ 37422465_10211992680204358_6201573385445572608_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:23 nan1 admin แนบ 37417415_1889288997761026_8425812900798529536_n.jpg กับ การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 21:23 nan1 admin สร้าง การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)
22 ก.ค. 2561 20:59 นายปิยะ จะเฮิง แก้ไข นายปิยะ จะเฮิง
22 ก.ค. 2561 20:58 นายปิยะ จะเฮิง แนบ Untitled-2.jpg กับ นายปิยะ จะเฮิง
22 ก.ค. 2561 20:27 นายปิยะ จะเฮิง แนบ IMG_1326.JPG กับ นายปิยะ จะเฮิง
22 ก.ค. 2561 20:09 nan1 admin แก้ไข นายวุฒิชัย โลนันท์
22 ก.ค. 2561 20:09 nan1 admin แนบ img040.jpg กับ นายวุฒิชัย โลนันท์
22 ก.ค. 2561 19:11 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ค. 2561 18:58 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล
22 ก.ค. 2561 18:58 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล
22 ก.ค. 2561 18:58 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล
22 ก.ค. 2561 18:56 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข นายปิยะ จะเฮิง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า