กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 พ.ย. 2560 19:22 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ แสดงความยินดี ผอ เขต_๑๗๑๑๐๗_0023_0.jpg กับ แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1
6 พ.ย. 2560 19:20 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ แสดงความยินดี ผอ เขต_๑๗๑๑๐๗_0010.jpg กับ แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1
6 พ.ย. 2560 19:20 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1
31 ต.ค. 2560 00:08 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐
31 ต.ค. 2560 00:07 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๕๖๐
30 ต.ค. 2560 00:55 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง กลุ่มนิเทศฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์
30 ต.ค. 2560 00:01 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ 1.jpg กับ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
30 ต.ค. 2560 00:01 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
29 ต.ค. 2560 23:58 สุวิทย์ ผูกจิต อัปเดต 1509260576838.jpg
29 ต.ค. 2560 23:58 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๕๖๐
29 ต.ค. 2560 23:54 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ 1509268291691.jpg กับ จัดทำแผน
29 ต.ค. 2560 23:54 สุวิทย์ ผูกจิต สร้าง จัดทำแผน
29 ต.ค. 2560 01:13 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ 13118860_1004680389581236_2184558896492332730_n (1).jpg กับ หน้าแรก
29 ต.ค. 2560 01:07 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
29 ต.ค. 2560 01:04 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
5 ม.ค. 2560 17:17 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ ป.๑.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ม.ค. 2560 17:17 สุวิทย์ ผูกจิต นำออกไฟล์แนบ GEN-2559-11-03150904750.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสาร
5 ม.ค. 2560 17:10 สุวิทย์ ผูกจิต แนบ GEN-2559-11-03150904750.pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสาร
15 พ.ย. 2559 17:33 นายสุรชาติ ภูผาผุย สร้าง พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง
31 ต.ค. 2559 19:33 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2559 19:31 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2559 19:28 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2559 19:28 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2559 19:23 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก
31 ต.ค. 2559 19:23 สุวิทย์ ผูกจิต แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า