สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษาดูงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:17โดยวุฒิชัย โลนันท์

 
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมี นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และนายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1

Comments