แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:19โดยสุวิทย์ ผูกจิต
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และแสดงความขอบคุณกับ นายนิวัตน์ ไชยเลิศ   
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

ą
สุวิทย์ ผูกจิต,
6 พ.ย. 2560 19:22
Comments