รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์17 ม.ค. 2561 18:53โดยสุวิทย์ ผูกจิต
 
นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินน่านนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

Comments