ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ธ.ค. 2560 19:25โดยสุวิทย์ ผูกจิต
กลุ่มนิเทศฯประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 และขอความร่วมมือจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทดสอบของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1
Comments