คัดเลือกโรงเรียน DLTV และ DLIT

โพสต์2 ต.ค. 2559 07:08โดยสพป. น่าน เขต 1   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:10 ]

  ด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๖ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลทั้ง ๒ รูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย               


Ċ
สพป. น่าน เขต 1,
2 ต.ค. 2559 07:08
Comments