การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)

โพสต์22 ก.ค. 2561 21:23โดยสพป. น่าน เขต 1
 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะคณะกรรมการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction) ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1

Comments