จัดทำแผน

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:54โดยสุวิทย์ ผูกจิต
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564 สพป.น่าน เขต1 ณไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560
Comments