กิจกรรมนิเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษาดูงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:17โดยวุฒิชัย โลนันท์


 
       วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ศึกษาดูงานกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมี นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และนายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.น่าน เขต 1

การจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction)

โพสต์22 ก.ค. 2561 21:23โดยสพป. น่าน เขต 1

 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พบปะคณะกรรมการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ในรูปแบบ WBI (Web-based. Instruction) ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์17 ม.ค. 2561 18:53โดยสุวิทย์ ผูกจิต

 
นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินน่านนคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67

โพสต์18 ธ.ค. 2560 17:22โดยสุวิทย์ ผูกจิต   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 17:47 ]

 
นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.น่าน เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร 


  

ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ธ.ค. 2560 19:25โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศฯประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 และขอความร่วมมือจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทดสอบของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1

แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:19โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และแสดงความขอบคุณกับ นายนิวัตน์ ไชยเลิศ   
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

กลุ่มนิเทศฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์

โพสต์30 ต.ค. 2560 00:55โดยสุวิทย์ ผูกจิต

คุณแม่แสง คำสังวาลย์ อายุ 86 ปี คุณแม่ของ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์ เสียชีวิต เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

โพสต์30 ต.ค. 2560 00:01โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศฯ  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:58โดยสุวิทย์ ผูกจิต   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 00:08 ]

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบ้านเมืองในหลายๆด้าน ทั้ง ไฟฟ้า ประปา คมนาคม ไปรษณีย์ โทรเลข ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยะประเทศ ทรงนำประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ยังความผาสุกบังเกิดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาจนถึงปัจจุบัน

จัดทำแผน

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:54โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564 สพป.น่าน เขต1 ณไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560

1-10 of 16