กิจกรรมนิเทศ

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง

โพสต์15 พ.ย. 2559 17:33โดยนายสุรชาติ ภูผาผุย

12 พฤศจิกายน 2559 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร พระอารามหลวง
ถวายอาลัย 12 พ.ย.59

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์26 ต.ค. 2559 21:29โดยสุวิทย์ ผูกจิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ

คัดเลือกโรงเรียน DLTV และ DLIT

โพสต์2 ต.ค. 2559 07:08โดยnan1 admin   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:10 ]

  ด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๖ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลทั้ง ๒ รูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย               


สัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์

โพสต์2 ต.ค. 2559 06:55โดยnan1 admin

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559

ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ต.ค. 2559 23:54โดยnan1 admin   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:12 ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ต.ค. 2559 23:00โดยnan1 admin   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:15 ]

1-6 of 6