กิจกรรมนิเทศ

แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1

โพสต์6 พ.ย. 2560 19:19โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และแสดงความขอบคุณกับ นายนิวัตน์ ไชยเลิศ   
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

กลุ่มนิเทศฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์

โพสต์30 ต.ค. 2560 00:55โดยสุวิทย์ ผูกจิต

คุณแม่แสง คำสังวาลย์ อายุ 86 ปี คุณแม่ของ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์ เสียชีวิต เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

โพสต์30 ต.ค. 2560 00:01โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศฯ  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:58โดยสุวิทย์ ผูกจิต   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 00:08 ]

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบ้านเมืองในหลายๆด้าน ทั้ง ไฟฟ้า ประปา คมนาคม ไปรษณีย์ โทรเลข ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยะประเทศ ทรงนำประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ยังความผาสุกบังเกิดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาจนถึงปัจจุบัน

จัดทำแผน

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:54โดยสุวิทย์ ผูกจิต

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมการประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564 สพป.น่าน เขต1 ณไร่จุฑามาศ รีสอร์ท อ.เชียงกลาง จ.น่าน ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง

โพสต์15 พ.ย. 2559 17:33โดยนายสุรชาติ ภูผาผุย

12 พฤศจิกายน 2559 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร พระอารามหลวง
ถวายอาลัย 12 พ.ย.59

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์26 ต.ค. 2559 21:29โดยสุวิทย์ ผูกจิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ

คัดเลือกโรงเรียน DLTV และ DLIT

โพสต์2 ต.ค. 2559 07:08โดยnan1 admin   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:10 ]

  ด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๖ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนโดยมุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาทางไกลทั้ง ๒ รูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย               


สัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์

โพสต์2 ต.ค. 2559 06:55โดยnan1 admin

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2559

ไม่มีชื่อ

โพสต์1 ต.ค. 2559 23:54โดยnan1 admin   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2559 07:12 ]


1-10 of 11