กิจกรรมนิเทศ

 • รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2561 18:53 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
 • ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67  นายสุรชาติ  ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.น่าน เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระด ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2560 17:47 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
 • ประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนิเทศฯประชุมชี้แจงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 และขอความร่วมมือจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในการข ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2560 19:25 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
 • แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.น่านเขต 1 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1และแสดงความขอบคุณกับ นายนิว ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2560 19:19 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
 • กลุ่มนิเทศฯ ขอแสดงความเสียใจกับ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์ คุณแม่แสง คำสังวาลย์ อายุ 86 ปี คุณแม่ของ ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์ เสียชีวิต เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ท ...
  ส่ง 30 ต.ค. 2560 00:55 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวการศึกษา


โรงเรียนประชารัฐ
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

วันที่ & เวลา

ปฎิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต1