กิจกรรมนิเทศ

 • พิธีสวดพระอภิธรรมถวายในหลวง 12 พฤศจิกายน 2559 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด ...
  ส่ง 15 พ.ย. 2559 17:33 โดย นายสุรชาติ ภูผาผุย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ให้กับศึกษาน ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2559 21:29 โดย สุวิทย์ ผูกจิต
 • คัดเลือกโรงเรียน DLTV และ DLIT   ด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค ภาค ๑๖ ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขันโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2559 07:10 โดย nan1 admin
 • สัมมนาวิชาการศึกษานิเทศก์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างว ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2559 06:55 โดย nan1 admin
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 2 ต.ค. 2559 07:12 โดย nan1 admin
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวการศึกษา


โรงเรียนประชารัฐ
www.esdc.name
www.esdc.name/cer

วันที่ & เวลา

ปฎิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.น่าน เขต1